Home page > Kontakty

Kontakty

Oficiální plný název:
Vojenský geografický obzor

Podnázev:

Sborník Geografické služby AČR

Oficiální zkratka:

VGO

Vydavatel:

Ministerstvo obrany ČR, Geografická služba AČR

Zpracovatel:

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Tisk:

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

IČO:

601626694

Registrace MK ČR:

E 7146

ISSN:

1214-3707

Adresa zpracovatele:

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Čs. odboje 676

518 16 Dobruška

 

Nahoru